پایان نامه

تحقیق رایگان c (3637)

1-2-2. علّت تامّه و علّت ناقصه181-2-3. علّت بسیط و مرکب181-2-4. علّت بی‌واسطه و باواسطه181-2-5. علّت انحصاری و جانشین‌پذیر181-2-6. علّت داخلی و خارجی191-2-7. علّت حقیقی و اعدادی191-2-8. علّت مقتضی و شرط191-3. منشاء تصور علیّت201-3-1. نظریه‌ی عقل‌گرایان201-3-2. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3636)

سایت منبع پایان نامه 3-1- اثبات بقای نفس به ‌طور کلی743-2- اثبات بقای نفس پس از فساد بدن76نتیجه گیری79فصل چهارم: این‌همانی و جاودانگی801- رابطه‌ی این‌همانی و جاودانگی812- انواع جاودانگی انسان832-1- جاودانگی عرفی832-1-1- جاودانگی انسان در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله c (3634)

فصل دوم: مواد و روش‌ها29مقدمه302-2- تابع تولیدتصادفی جاست و پاپ30آب و هوای استان کردستان312-4-2- الگوی تجربی توابع ریسک عملکرد محصولات مورد نظردر استان کردستان382-4-4- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3633)

2-4-بخش چهارم:آزمایش های واجذب UF6 از روی نانو جاذب سدیم فلوراید642-4-1-واجذب:652-4-2-جذب:662-4-3-مراحل آزمایش:672-5-بخش پنجم: آزمایش های جذب و واجذب متوالی UF6 بر روی نانو جاذب سدیم فلوراید732-5-1-آزمایش اول جذب و واجذب732-5-2-آزمایش دوم جذب و واجذب752-5-3-آزمایش سوم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله c (3632)

فهرست طیفهافصل سوم: بحث و نتیجه گیریطیف 3-1- کروماتوگرام گازی اسانس برگ عشقه67طیف 3-2- کروماتوگرام گازی اسانس ساقه عشقه68طیف 3-3- کروماتوگرام گازی اسانس میوهعشقه69طیف 3-4- کروماتوگرام گازی اسانس میوه لیلکی70طیف 3-5- طیف جرمی نمونه جداسازی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3631)

2-3- سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (انفیس)312-3-1- دسته بندی قواعد انفیس322-3-1-1- مدل تاکاگی- سوگنو-کانگ322-4- شاخص های ارزیابی مدل های بدست آمده34فصل سوم: بحث و نتیجه گیری3-1-هدف تحقیق363-2- مدل های نیمه تجربی ارائه شده363-2-1- مدل ارائه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع تحقیق c (3630)

2-4-1) الگوریتم ژنتیک (GA)……………………………………………………………………………………………………………………………….23 2-4-1-1) اصول الگوریتم‌های ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………24 2-4-1-2) روش‌های انتخاب…………………………………………………………………………………………………………………….252-5) ایجاد مدلهای آماری 26 2-5-1) رگرسیون خطی چندگانه…………………………………………………………………………………………………………..26 2-5-2) شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه(MLP)…………………………………………………………………………………….27 2-5-2-1) تک نرون و ساختار (MLP)………………………………………………………………………………………………..28 2-5-2-2) پرسپترون چند لایه……………………………………………………………………………………………………………30 2-5-2-3) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3629)

2-4 نتیجه گیری46فصل سوم : وضعیت جمعیت شناختی جمهوری اسلامی ایران ( با تأکید بر تنوع قومی)3-1مقدمه…………………………………………………………… 483-2 بررسی وضعیت تنوع قومی در جهان483-3 تنوع قومی در ایران و علل آن523-4 علل گونا گونی قومی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (3628)

3 – 4 تهدید تمدن ها از داخل …………………………………………………………………………………………………………………………. 703 – 5 شکاف تمدن ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 713 – 6 الگوی نظریه فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 713 – 7 سیاست از نگاه نظریه ی فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………. 743 – ادامه مطلب…

By 92, ago