پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3633)

2-4-بخش چهارم:آزمایش های واجذب UF6 از روی نانو جاذب سدیم فلوراید642-4-1-واجذب:652-4-2-جذب:662-4-3-مراحل آزمایش:672-5-بخش پنجم: آزمایش های جذب و واجذب متوالی UF6 بر روی نانو جاذب سدیم فلوراید732-5-1-آزمایش اول جذب و واجذب732-5-2-آزمایش دوم جذب و واجذب752-5-3-آزمایش سوم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله c (3634)

فصل دوم: مواد و روش‌ها29مقدمه302-2- تابع تولیدتصادفی جاست و پاپ30آب و هوای استان کردستان312-4-2- الگوی تجربی توابع ریسک عملکرد محصولات مورد نظردر استان کردستان382-4-4- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در ادامه مطلب…

By 92, ago